11. седница Градског већа: Утврђен III ребаланс градског буџета
19/10/2020

11. седница Градског већа: Утврђен III ребаланс градског буџета

Ужице, 19. октобар: Чланови Градског већа утврдили су предлог III ребаланса буџета којим је предвиђено његово умањење од око 164 милиона динара тако да би он сада износио 3,280,474,571 динара. Смањење прихода последица је ситуације настале због епидемије COVID-а 19, ванредног стања и утицаја који су имали на пословање привреде. Тако је пројектовано да ће бити смањени приходи од пореза на доходак, на имовину и приходе од продаје добара и услуга. У складу са тим, умањени су и износи на расходовној страни где су позиције смањене према динамици и степену њиховог извршења.

На овој седници, прихваћен је и извештај о извршењу буџета за првих шест месеци ове године где стоји да су приходи реализовани са 42%, а расходи са 40 одсто.

Градско веће се сагласило са изменама овогодишњег програма пословања Ужице развоја и Великог парка, утврдило предлог одлуке којом се приступа изради Плана развоја града Ужица од 2021. до 2027. године, Програм енергетске ефикасности за период од 2021. до 2023. године, као и састав градског Савета родитеља.

Одлучено је да се члановима Савеза удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1990. године, одобри једнократни репрограм дуга који они имају према према градским јавним предузећима, Градској топлани, Биоктошу, Водоводу и Стану. Репрограм се односи за неутужен износ дуговања и то, када су у питању дуговања преко 50.000 динара, он ће трајати 36 месеци, док ће се дугови испод 50.000 динара отплаћивати на 24 месечне рате.