100. седница Градског већа: У ужичкој каси у наредној години предвиђено 2,932 милијарде динара
07/12/2018

100. седница Градског већа: У ужичкој каси у наредној години предвиђено 2,932 милијарде динара

Ужице, 7. децембар: На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о буџету града за 2019. годину. Према предлогу, ужички буџет у наредној години износиће 2,932 милијарде динара што је за 182 милиона више од основног буџета за 2018. годину. По својим карактеристикама, буџет је реалан и развојан, садржи у себи градске стратешке циљеве, као и увећање, нарочито, на позицијама за инфраструктурне инвестиције, социјалну заштиту, спорт, енергетску ефикасност, амбијентално уређење града.

Највише прихода очекује се од пореза на доходак, добит и капиталну добит, 1,4 милијарде, од пореза на имовину, 322 милиона динара и од продаје добара и услуга, 260 милиона динара. Буџетом је предвиђено и подизање кредита од 150 милиона динара.

Преко милијарду динара утрошиће се на инвестиције, међу којима су изградња индустријске зоне Бела Земља, високошколско образовање, развој туризма и енергетске ефикасности, социјална заштита.

Чланови Већа прихватили су предлоге Кадровског плана градских управа, Градског правобранилаштва, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије града и Одлуке о утврђивању прихода који припадају градској општини Севојно у наредној години. На основу величине територије, броја становника, броја запослених и броја пореских обвезника пореза на имовину, за 2019. годину, предложено је 1,08% од пореза на зараде, 0,60% од пореза на друге приходе и 1,62% од пореза на имовину.

Прихваћено је да и овогодишња цена за појединачан улазак на Градско клизалиште буде 150 динара. Сагласност је дата Градској топлани за повећање цене грејања и она ће, за стамбени простор, од 1. јануара 2019. године износити 99,96 динара по квадратном метру. Ова цена је без ПДВ-а. Градска топлана је ово повећање урадила због великог скока енергената на тржишту, у складу са методологијом Владе. Иначе, Топлана је у 2016. години, када је дошло до пада енергената на светском тржишту, у два наврата смањивала своје цене грејања.