Стратегије и акциони планови
26/11/2019

Стратегије и акциони планови

Стратегија јавног здравља за период 2015-2020
Стамбена стратегија град Ужице 2012-2021
Стратешки план интерне ревизије града Ужица 2020-2022
Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2020. годину
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2019. годину
Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2018. годину
Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2017. годину
Локални акциони план за родну равноправност 2018-2021
Локални акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину града Ужице за период од 2018-2021. година
Акциони план за унапређење положаја ОСИ Град Ужице 2018-2020
Локални акциони план за унапређење положаја рома у граду Ужицу за период од 2018. до 2021. године
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих лица и управљање миграцијама на територији града Ужица 2018-2020. година
Локални антикорупцијски план града Ужица
Локални акциони план за младе – град Ужице 2015-2019