Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду Нацрта плана развоја Града Ужица
16/09/2021

Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду Нацрта плана развоја Града Ужица

У оквиру пројекта за менторство у локaлном процесу планирања у циљу локализације Агенде за одрживи развој до 2030. године у Србији, који се финансира из гранта немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој, а који се спроводи посредством немачког ГИЗ-а и Републичког секретаријата за јавне политике, градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић и Бојана Тошић директорка РСЈП потписале су Споразум о пословној сарaдњи за подршку за израду Нацрта плана развоја града Ужица.

Овај споразум подразумева менторску подршку у припреми и изради Нацрта плана развоја кроз низ активности. Републички секретаријат за јавне политике пружиће стручну менторску подршку Координатору, Координационом тиму и другим учесницима у свим фазама припреме Нацрта плана развоја у смислу активности и рокова, а све у складу са прописима који уређују плански систем Републике Србије на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Стручни тим ће бити на располагању Граду кроз одржавање састанака или електронску и телефонску комуникацију. Биће организоване најмање три радионице са организацијама цивилног друштва и најмање три обуке на тему припреме локааних планова развоја. Све активности дефинисане овим споразумом морају бити реализоване до 30. јуна 2022. године.