Савет за пољопривреду
09/08/2019

Савет за пољопривреду

Председник:

1. Слободан Кузмановић, члан Градског већа

Чланови:

2. Мирољуб Бранковић, представник Градске управе Ужице
3. Снежана Милановић, представница Градске управе Ужице
4. Новица Петровић, представник Градске управе Ужице
5. Љубодраг Пантелић, директор Пољопривредне стручне саветодавне службе
6. Дејан Станковић, Пољопривредна стручна саветодавна служба из Ужица
7. Небојша Брзаковић, Пољопривредна стручна саветодавна служба из Ужица
8. Жељко Костић, пољопривредник из Трнаве
9. Драгутин Јелисијевић, пољопривредник из Никојевића
10. Бране Јанковић, пољопривредник из Равни
11. Горан Ћосић, пољопривредник из Волујца

*Тијана Костић, секретар Савета