Саопштење о квалитету чесми на територији Града Ужица
28/07/2017

Саопштење о квалитету чесми на територији Града Ужица

На захтев Фонда за заштиту животне средине града Ужица обављено је испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужице. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98), обим „А“. Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања. Водни објекти су каптаже које се не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде за пиће.

А ) Хигијенски исправне воде за пиће су са следећих јавних чесми:

1. Јавна чесма у Царинској улици
2. Видића чесма у Ади Ужице
3. Јавна чесма у Ратарској улици
4. Жунића чесма Скржути
5. Јавна чесма код Шарганског тунела

Хигијенски исправне воде на чесмама нису сигуран показатељ здравствено безбедног коришћења јер испитиване јавне чесме нису редовно контролисане. Вода са ових чесми може се користити за припремање хране а за пиће након прокувавања (10 минута вода кључа).

Б) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта су са следећих
јавних чесми:

1. Бисер вода у Крчагову
2. Јавна чесма Јованова вода у Врелима
3. Јавна чесма Јовановац у Ади
4. Јавна чесма испод Потпећке пећине
5. Јавна чесма Биоска
6. Јавна чесма Панића Кремна
7. Спомен чесма на Ћеловини-Партизанска чесма Мендино брдо
8. Јавна чесма Грозничавац Ужице
9. Јавна чесма Зуковина Ужице
10. Бадањ чесма Херцеговачка улицаУжице
11. Јованова вода Јелова Гора Ужице (поновном анализом утврђено да је вода исправна за пиће)
12. Десанкина чесма на Чаковини-Ужице
13. Јавна чесма на Белим водама
14. Јавна чесма Апотекара Суботића на Пори
15. Јавна чесма Камено корито-Ужице
16. Цокалина чесма у Солунској –Ужице
17. Велика чесма у Таковској улици Ужице
18. Савића чесма у Скржутима
19. Јавна чесма Равни
20. Јавна чесма Спаловића Ужице
21. Јавна чесма Каран
22. Јавна чесма у Крвавцима код школе
23. Олгина чесма Ужице
24. Јавна чесма посвећена Петру Барјактаревићу у Шаргану
25. Јавна чесма у Збојштици

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког аспекта је вода за пиће која није здравствено безбедна за коришћење и може се користити у ванредним околностима али искључиво након прокувавања (10 минута вода кључа) за припремање хране и за пиће.

В) Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског
аспекта су са следећих јавних чесми:

1.Крсманова чесма у Војвођанској ул. Ужице
2. Јавна чесма Слануша (доња цев)Ужице
3. Јавна чесма Кука Ужице

Хигијенски неисправне воде за пиће са бактериолошког и физичко- хемијског аспекта је вода за пиће која се не може користити за пиће. Јавне чесме са хигијенски неисправном водом морају бити видно обележене са таблом «вода није за пиће». Редовно се контролишу и безбедне су за коришћење јавне чесме прикључене на градски водовод.

Јавне чесме прикључене на градски водовод су:

1. Суботића чесма – ул. Београдска
2. Чесма на Ракијској пијаци- Чесма пекарско-механског еснафа
3. Чесма код цркве
4. Чесма у малом парку- Чесма опанчарског еснафа
5. Чесма на Слануши- Чесма Трговинско-занатског еснафа
6. Велчића чесма код «Стојића дућана»
7. Јавна чесма на Цветном тргу
8. Јавна чесма на плажи

Дана:25.07.2017.                                                                                                                                                                                                                           Завод за јавно здравље Ужице