"Родно одговорно буџетирање", тема радионице за директне кориснике
11/06/2021

“Родно одговорно буџетирање”, тема радионице за директне кориснике

Данас је одржана прва од три планиране радионице на тему ”Родно одговорно буџетирање” у организацији Савета за родну равноправност Града Ужица и удружења “Ужички центар за људска права и демократију”.

Процес едукације директних и индиректних буџетских корисника спроводи се у складу са законским обавезама и стратешким документима Републике Србије. Сврха планираних радионица је да се родно одговорно буџетирање што више приближи одговорним корисницима у локалној самоуправи.

Прва радионица одржана је са директним корисницима и члановима Савета за родну равноправност, док ће другој 29. јуна присуствовати индиректни корисници. Предвиђено је да се трећа радионица одржи у августу, а посвећена је одборницима Скупштине Града Ужица.

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес са циљем унапређења једнакости. Сви корисници буџетских средстава (према Закону о буџетском систему) на свим нивома власти, у складу са овим законом, дужни су да допринесу правичној прерасподели средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности.