Провера обавеза по основу јавних прихода које администрира ЛПА
14/06/2017

Провера обавеза по основу јавних прихода које администрира ЛПА

ПРОВЕРИТЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА СТАЊЕ ПО ВАШИМ ЗАДУЖЕЊИМА ЗА УТВРЂЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА , КОМУНАЛНИХ ТАКСИ И ДРУГИХ ОБЛИКА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈЕ АДМИНИСТРИРА ЛОАКЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Уколико нисте корисник ове услуге можете упутити ЗАХТЕВ за отварање корисничког налога  и у писаној форми предати надлежном одељењу ( преузмите захтев, одштампати и предати у одељење ЛПА Ужице – соба 19 ).

Преглед статуса захтева можете да проверите на wеб страници Провера статуса регистрације.

Кориснички налог и лозинку за коришћење упита стања преко Wеб-а обвезник или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО у одељењу ЛПА. Овлашћење за физичко лице мора бити оверено код нотара, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме.

Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у wеб апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у одељење (лично или послати овлашћено лице), како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

По добијању налога на основу Вашег захтева, пријавите се на систем уносећи своје корисничко име и лозинку у одговарајућа поља на десној страни. ПРЕГЛЕД

НАПОМЕНА: Екрански приказ је оптимизован за резолуцију 1024×768 пиксела.
Интернет претраживач мора бити подешен тако да прихвата coocies и да дозвољава рад JavaScript- ова. Popup block програми треба да буду искључени.