Поништење јавног конкурса
31/08/2020

Поништење јавног конкурса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 111-9/20
31.08.2020. године
УЖИЦЕ

 

ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места послови локалне канцеларије за младе у Градској управи за послове органа града,  општу управу и друштвене делатности,  објављен на веб страници Града Ужица,  огласној табли и дневном листу „Вечерње новости“ од 10.08.2020. године, поништава се у целости.

 

                                                                               ГРАД УЖИЦЕ

                                              Градска управа за послове органа града,

                                           општу управу и друштвене делатности