План прања улица и сакупљања ризле
20/03/2019

План прања улица и сакупљања ризле

План прања улица

  1. Видовданска (једносмерна)
  2. Курсулина
  3. Милована Глишића
  4. Васе Пелагића
  5. Хаџи Мелентијева.

Послови сакупљања и одвожења ризле реализоваће се пре и после прања наведених улица.