План прања улица
03/04/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Браће Чолић
  2. Миливоја Марића
  3. Војводе Мишића
  4. Амбуланта у Севојн

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.