План прања улица
05/03/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Милоша Обреновића (део)
  2. Круг Болнице (део)
  3. Међај (део)
  4. М. Пупина (део)

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.