План прања улица
17/04/2018

План прања улица

Наставља се започето прање улица и то:

  1. Део Јосифа Панчића
  2. Николе Тесле
  3. Војвођанска
  4. Солунска (пад ка Војвођанској)
  5. Косанчићева, Немањина (део)
  6. Сремска
  7. Гаврила Принципа
  8. Хероја Дејовића (део).
  1. Одвожење сакупљене ризле вршиће из улице Ј. Панчића, Николе Тесле, Војвођанске и са Сењака.