План одвожења кабастог отпада
30/07/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду 31.07.2019. год. послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Севојно.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.