План одвожења кабастог отпада
24/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 24.06. кабасти отпад се узима у МЗ Бела Земља , а 25.06. у сеоским месним заједницама.