План одвожења кабастог отпада
21/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 21.06. кабасти отпад се узима у МЗ Царина, а 22.06. у МЗ Крчагово.