План одвожења кабастог отпада
18/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 18.06. кабасти отпад се узима у МЗ Липа, а 21.06. у МЗ Царина.