План одвожења кабастог отпада
16/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Кабасти отпад се одлаже и слаже поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Одвожење се по месним заједницама врши 14-дневно. Данас, 16.06. кабасти отпад се узима у МЗ Росуље, а 17.06. у МЗ Центар.
Апелујемо на грађане да не паркирају своја возила у близини контејнера јер се тиме спречава њихово редовно пражњење и одвожење кабастог отпада.