План одвожења кабастог отпада
05/05/2021

План одвожења кабастог отпада

У складу са програмом сакупљања кабастог отпада данас се кабасти отпад узима у МЗ Росуље, а у четвртак 06.05. у МЗ Центар. Грађани треба да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број кол центра 031/525- 427 , 0800/031-030.