План одвожења кабастог отпада
16/03/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 17.03.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у Месној заједници Теразије.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.