План одвожења кабастог отпада
24/12/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду 25.12.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Росуље.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.