Остварење прихода буџета Града 101%
04/01/2018

Остварење прихода буџета Града 101%

Тенденција доброг планирања и одговорног управљања локалним финансијама Града Ужица се манифестује и кроз извештаје о реализацији буџета за 2017. годину. Наиме, остварење приходовне стране буџета у претходној години је 101%.

“У апсолутним износима то je 2.830.718.702,00 динарa што је више од првобитно планираних 2.805.469.477,00. Ово је доказ да смо, поред само два ребаланса која смо имали током 2017. године, одлично планирали и реализовали буџет, који је иначе највећи до сада” истиче Миодраг Петковић, члан градског већа задужен за финансије.
Да је финансијска позиција Ужица добра посебно указује следећи податак: приход од пореза на зараде је остварен у износу 107,34% за чак 75 милиона динара више од првобитно планираних.
“То су најздравији приходи јер показују да привреда функционише, да се зараде исплаћују, да постоји жива економска активност” закључује Петковић.