Одржана осма седница Председништва СКГО
29/06/2021

Одржана осма седница Председништва СКГО

Заменик градоначелника Ужица Драгољуб Стојадиновић присуствовао је осмој седници Председништва СКГО на којој су размотрене и усвојене све тачке предвиђене дневним редом.

Усвојен је Финансијски извештај Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије за 2020. годину, са укупним приходима од 413.979.838,24 динара и укупним расходима од 373.399.423,00 динара. Вишак прихода од 40.580.415,24 динарa распоређује се за пословање у наредној години.

Донета је и одлука о формирању радне групе СКГО за учешће у процесу преговарања за измене и допуне и закључивање посебног колективног уговора за запослене у јединицама локлане самоуправе, као и одлука о формирању Мреже запослених на пословима европских интеграција. Члановима Председништва презентована је и информација о статусу Програма за реформу система локалне самоуправе, резултатима завршеног програма Exchange 5 и припреме програма Exchange 6.

Говорило се и о предстојећој 49. Скупштини СКГО која ће бити одржана у новембру или децембру ове године.