Одабрано идејно решење за реконструкцију моста Краља Александра
25/04/2019

Одабрано идејно решење за реконструкцију моста Краља Александра

Идејно решење пројектанта Петра Јовичића победило је на конкурсу за израду урбанистичко- архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег моста Краља Александра . Оно предвиђа преношење инсталација са једне на другу обалу у циљу повезивања нове котларнице Међај, као и комплетну реконструкцију садашњег моста.

Ружа Пенезић навела је да је идеја за овај инфраструктурни мост настала као разрада Плана детаљне регулације котларнице на Међају.
„Конкурс за редизајн садашњег моста Краља Александра ,који подразумева спровођење инсталација из Блока Златибор до котларнице на Међају која ће бити постављена иза Аутобуске станице.Овим решењем испуњен је задатак у смислу интеракције унапређења инфраструктуре, комуникационих праваца, сагледивости и симболичности новог урбаног елемента у простору, дат је на један врло обликовно сведен, одлично избалансиран однос старог и новог и однос новопројектованог са непосредним окружењем“,рекла је Пенезићева. Пројектант Петар Јовичић истиче да се, имајући у виду позицију моста у контексту ширег и ужег окружења, датој теми приступило са аспекта сагледавања логичких токова у функционално-просторном контексту и представља израз тежње за логиком везе не само постојеће урабне матрице већ и дубљег симболичког односа обала.

„У околностима постојећег стања, где је наметнута вертикална доминанта, као логичан одговор на дату тему је уклапање моста као елегантне структуре скулптуралног карактера. У духу савременог мостоградитељства, искристалисао се концепт визуелно “лаке“ конструкције која уједно постаје и заштитни знак овог “расплинутог“ простора.Искристалисале су се: “Симболика “улазне капије“ у град, као и светлосни снопови који су одраз у огледалу пилонима, симболизујући бесконачну вертикалу која се као мотив протеже кроз читаву концепцију решења и дају нови смисао првом контакту са градом“, каже Јовичић.

Бранко Филиповић из Градске топлане истакао је да ово идејно решење задовољава све техничке потребе преношења инсталација са једне на другу обалу реке.


На мосту ће бити и бициклистичко-пешачке стазе, а предложена је монтажно-демонтажна подконструкција како би приступ и ремон инсталација био неометан.„Ово је идејно решење и ми ћемо доставити пројектни задатак ЈП Градска топлана ,које ће наставити са израдом пројекта за грађевинску дозволу и извођење“,рекао је директор Ужице развоја Никола Максимовић. Према првим предрачунима радови на мосту коштали би око 80 хиљада евра.

Извор:Agencija ZoomUe