Обавештење за WEB кориснике
06/11/2018

Обавештење за WEB кориснике

Због увођења јединственог информационог система WEB корисницима је онемогућен приступ на аналитичке картице о стању дуга до 01.01.2019.године.

За информације о стању на рачунима јавних прихода, обвезници се могу обратити Одељењу за ЛПА на телефоне 031/592-414 и 592/415.

Градска управа за финансије
Одељење за ЛПА