Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Ларго" доо
08/10/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ларго” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-20/20

Датум: 08.10.2020.год.

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Ларго д.о.о, ул. Попова Вода бб, Бела Земља, Ужице, матични број: 17296256, шифра делатности: 2219 – производња осталих производа од гуме, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња нове индустријске хале у којој ће се производити гумене смеше“ на кат. парцели бр. 1170/2 КО Дријетањ, ул. Попова вода бб, Бела Земља, Град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника дана 03. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра („Шарена сала“), улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16).

Студију о процени утицја на животну средину предметног пројекта и нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати ОВДЕ.