Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ЕНТЕКО"д.о.о.
09/07/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ЕНТЕКО”д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-13/21

Датум: 09.07.20121.год.

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта  предузеће „ЕНТЕКО“ д.о.о,Ужице, ул. Вуколе Дабића бр.1., матични број: 17435124, поднео захтев за давање сагласности на Ажурирану студију о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња станице за снадбевање горивом и тнг-ом са продајним објектом „Дријетањ“ на кат.парцели 108/1 КО Дријетањ“, ул. Попова вода бб, Бела Земља, Град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника дана 30. јула 2021. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра („Шарена сала“), улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). Решење можете погледати ОВДЕ.