Обавештење о одржавању јавне расправе Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније", носиоц пројекта „ВИП МОБИЛЕ ДОО“
12/04/2021

Обавештење о одржавању јавне расправе Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније”, носиоц пројекта „ВИП МОБИЛЕ ДОО“

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-09/21
Датум: 09.04.2021.год.

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), као и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта- „ВИП МОБИЛЕ ДОО“, ул. Милутина Миланковића бр.1 ж, 11070 Нови Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније ознаке „КГ3059_04 УЕ_Војводе_Бојовића“ који се планира у ул. Војводе Бојовића 50, на кат. парцели бр. 5325 КО Ужице, Град Ужице,

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу, као и на сајту Града Ужица www.uzice.rs.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника,  дана 12. маја 2021. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице.

Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања у Републици Србији.

Студију можете погледати ОВДЕ.