Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта СЗТР «БОБИ – СТЕФ» Севојно
20/08/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта СЗТР «БОБИ – СТЕФ» Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-22/21- VI
Датум: 20.08.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта: СЗТР «БОБИ – СТЕФ», Слободан Гогић, предузетник, Севојно, ул. Хероја  Дејовић  бр.90, Севојно,  матични број:  51345851, ПИБ:101783383, спроведен поступак за одлучивање о потреби израде студије за пројекат: „Производни објекат грађевинске столарије са магацинским и канцеларијским простором“ на кат. парцели бр. 24/1 КО Крвавци, Потес Бара, у Крвавцима, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-22/21 од  19.авгута 2021. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

 Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.