Нешић: "Депоновање мањих количина грађевинског отпада на Сарића Осоје без надокнаде"
16/05/2018

Нешић: “Депоновање мањих количина грађевинског отпада на Сарића Осоје без надокнаде”

Већ годинама уназад депонија Сарића Осоје се користи за одлагање грађевинског отпада. Суочени са проблемима у ранијем моделу функционисања ове депоније Град Ужице је донео одлуку којом се уређују детаљи везани за поступак депоновања и увео неке новине. Заменик градоначелника Ужица Немања Нешић је овим поводом рекао:

“У претходних неколико месеци имали смо поприлично хаотичну ситуацију везану за одлагање отпада на депонији Сарића Осоје, па смо како би решили тај проблем донели одлуку да од понедељка 21. маја депонија Сарића Осоје поново буде у функцији али на нешто другачији начин. И даље ће грађани моћи на овој локацији да депонују све врсте инертног и неопасног грађевинског отпада а оно што је разлика у односу на досадашњу праксу је то да се количина депонованог отпада до 4 м3 неће наплаћивати.”

До сада је накнада за одлагање отпада била 200 динара по м3 па је по речима Нешића жеља града да на овај начин стимулише грађане да ову врсту отпада не оставља поред или у контјенере већ да самостално довози и  депонује на Сарића Осоје.

“Сав отпад настао из откопа, односно земља из откопа моћи ће да се без надокнаде депонује на депонију Дубоко, и на тај начин ће и грађевинске фирме и грађани али и јавно предузеће имати корист”, истакао је Нешић и додао да ће фирме и појединци који буду имали веће количине грађевинског отпада, веће од 4 м3, бити у обавези да уз сагласност Службе за заштиту животне средине, плате накнаду за одлагање 200 динара по м3.

“Укупна површина депоније Сарића Осоје је нешто преко 4 хектара, и тренутно смо у поступку израде пројектне документације за рекултивацију депоније чиме би се у перспективи дугорочно решило питање депоније и тај простор по затварању привео некој другој намени, а по Плану је ту предвиђено да буду спортско рекреативни и комерцијални садржаји.”

“Размишљајући у истом правцу, у поступку смо израде одлуке која би у потпуности правно уредила питање грађевинског отпада, чиме нам је намера да омогућимо власницима приватних парцела да лиценцирају своје парцеле за депоновање овог отада. На тај начин, уколико неко има стрму површину и намера му је да кроз неколико година депоновања грађевинског отпада ту парцелу изравна и добије тржишно вреднију парцелу, то ће моћи да уради уз сагласност и надзор Службе за заштиту животне средине”, рекао је Нешић.