Комисија за планове
11/12/2018

Комисија за планове

Председник:

1. Мирољуб Станковић, дипломирани  инжењер архитектуре, ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш

Чланови:

2. Срђан Радаковић, дипломирани инжењер архитектуре, “Градинжењеринг“ доо Ужице
3. Милијана Мољевић, дипломирани  грађевински инжењер, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Сектор за контролу и  надзор – Златиборски управни округ
4. Никола Максимовић, дипломирани машински инжењер, ЈП „Ужице развој“ Ужице
5. Предраг Гавовић, инжењер геодезије, РГЗ-Служба за катастар непокретности Ужице
6. Александар Маљевић дипломирани саобраћајни инжењер, МУП-Полицијска управа Ужице
7. Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица

    * Оливера Ћирковић, секретар Комисије