Комисија за планове
11/12/2018

Комисија за планове

  1. Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх, председник, Градска управа града Ниша, Секретаријат за инспекцијеке послове, лиценце ИКС бр. 100 0124 08, 200 0008 03 и 300 Е 608 07.
  2. Никола Секулић, дипл.инж.арх., заменик председника, “Архимис“ доо Ужице, лиценце ИКС бр. 300 Ј661 11, 381 0408 12, 400 Н822 13
  3. Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., секретар, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, лиценце ИКС 310 6730 04, 410 4060 03 За чланове:
  4. Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Сектор за контролу и надзор – Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу, лиценце ИКС бр 315 А 215 04 и 415 7360 04.
  5. Весна Тановић, дипл. инж. арх. Привредно друштво „Ентеко“ доо Ужице, лиценце ИКС 300 7203 04, 200 1277 11, 400 А709 06, 401 Н274 12 и 381 1571 16.
  6. Предраг Гавовић, инж. геодез. РГЗ Служба за катастар непокретности Ужице. 7.Александар Маљевић дипл.саоб.инж. МУП РС, Полицијска управа Ужице лиценца ИКС бр.370 Ј971 11.
  1. Мирољуб Станковић, дипл. инж. арх. и Милијана Мољевић, дипл. грађ. инж. именују се у Комисију за планове као представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије на основу Предлога министарства број 119-01-00017/2017-11 од 19.01.2017.године.
  1. Радојла Церовац, дипл. правник, технички секретар Комисије за планове, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.