Комисија за формирање листе кандидата за чланове надзорног одбора јавних предузећа
09/08/2019

Комисија за формирање листе кандидата за чланове надзорног одбора јавних предузећа

  1. Милоје Марић, начелник Градске управе за инфраструктуру и развој, председник

    Чланови:

  2. Гордана Урошевић, начелница Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
  3. Милица Лекић Спасојевић, руководилац одељења у Градској управи за инфраструктуру и развој