Комисија за формирање листе кандидата за чланове надзорног одбора јавних предузећа
09/08/2019

Комисија за формирање листе кандидата за чланове надзорног одбора јавних предузећа

Председник:

1. Милоје Марић, начелник Градске управе за инфраструктуру и развој

 Чланови:

2. Гордана Урошевић, начелница Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
3. Милица Лекић Спасојевић, руководилац одељења у Градској управи за инфраструктуру и развој