Изложба Константиноса Петровића
20/04/2021

Изложба Константиноса Петровића

Пројекат #ffffff уметника Константиноса Петровића биће представљен у Галерији Рефлектор. Изложба је отворена од суботе 17. априла и заинтересовани је могу посетити сваког радног дана између 15 и 21 час уз претходну најаву на galleryreflektor@gmail.com.

Пројекат #ffffff представља серију радова насталих у периоду између 2019. и 2021. године. Радови се састоје од предмета сортираних у више група, а који су настали машинским путем, високотиражним штампањем, ливењем, дигиталним путем или су део одређене производње. Предмете прикупљам, класификујем, а затим користим као материјал за градјење свог визуелног израза. За дате предмете сврстане у новонастале колекције, боја је примарни услов, а кодирањем предмета на основу боје (давањем шифре, односно имена) предмет губи звоје значење одн. пређашњу функцију.

Радови представљају “колекције”, које за циљ имају изазивање интензивног визуелног надражаја код посматрача, али и позивање публике на учешће у сам процес допуњавања колекције.
Настанак ове групе радова може се разврстати у три фазе.
У фази I – препознаје се ликовни потенцијал тон карти, чиме започињем концепт овог рада, тј. индивидуалних тон карти. Индивидуалне тон карте градим прикупљањем исечака из било каквог штампаног материјала, са усмерењем ка јасним бојама.
Фаза II – након фазе И прелазим на прикупљање пластичних једнобојних форми (едукативни сетови, играчке, ева пена, пластични предмети једнократне употребе) којима започињем грађење зидних композиција. Зидне композиције конструисане су произвољним избором, ослањајући се на ефектност И привлачност динамике интезитета међу бојама.
Фаза III – циљ крајње фазе је конструисање сензора који реалну боју скенирањем пребацује у дигиталну форму, а затим је путем штампача враћа у првобитно стање, одн. реалност. Овим начином, услед несавршености сензора и опреме за штампање, нова боја увек одступа од првобитне (макар и у готово невидљивим променама), тако да се вишеструким понављањем поступка сваки пут добија другачији резултат, удаљавајући се од првобитног бојеног узорка.

Пројекат #ffffff јесте процесс који представља континуирано прикупљање и класификовање. Колекције имају могучност да се трансофмишу у складу са простором у коме се налазе, као и у складу са новим предметима. Сваки предмет осим што представља јединичну вредност у групи, такође може бити и узорак којим се реализује ексепримент мултициплирања или приказивања нових боја на основу већ постојећих, које се налазе у колекцији.

Заинтересовани могу да погледају изложбу, уз претходну најаву на galleryreflektor@gmail.com

Кратка биографија

Константинос Петровић, рођен у Ваљеву 2. октобра 1995. године. Тренутно је на завршној години мастер студија на Академији уметности у Новом Саду, модул сликарство у класи професора Видоја Туцовића. Завршио је основне академске студије на Филолошко-уметничком факултету , смер зидно сликарство у класи професора Горана Ракића. Реализовао је 7 самосталних изложби и учествовао на многобројним групним изложбама на територији Републике Србије. Тренутно се бави реализацијом свог мастер рада који се заснива на преиспитивању личног става и сагледавања комунистичког југословенског и религијског културног наслеђа. Кроз свој рад, гради нове наративе и симболе, модификујући већ постојеће, на исти начин на који су се и они изродили у нашој културној заовставштини. Поред мастер рада, активно учествује и на пројекту #фффффф која представља континуирани процес прикупљања, сортирања и кодирања једнобојних предмета у одређене групе. Од 2020. године члан мултимедијалног центра Шок Задруге.