Градске службе спремне за предстојећу зимску сезону
09/11/2017

Градске службе спремне за предстојећу зимску сезону

Градски штаб за ванредне ситуације на седници одржаној 08. новембра 2017. године усвојио je План за поступање у случају великих снежних падавина за зимску сезону 2017/2018. На основу расположивих информација закључено је да су све градске службе спремне за предстојећу зимску сезону. За редовно зимско одржавање расположива је механизација ЈКП ”Нискоградња” које је обезбедило довољне колочине соли и ризле.

За потребе одржавања локалних некатегорисаних путева на основу уговора које закључују савети месних заједница обезбеђено је гориво и потребан број раоника за чишћење снега. У случају потребе ангажоваће се додатна механизација јавних предузећа и других привредних субјеката.

Сходно Плану зимског одржавања чишћење тротора и других површина у граду вршиће ЈКП ”Биоктош”, а уколико буде потребе за извођењем акција спашавања из снежних наноса ангажоваће се опрема и људство Ватрогасно спасилачког батаљона и Црвеног крста Ужице.