Град Ужице – пионир у примени ПЕФА мерења на локалном нивоу
29/05/2018

Град Ужице – пионир у примени ПЕФА мерења на локалном нивоу

У среду, 30. маја, представници градске управе Ужица учествоваће на радионици „Методологија за процену јавних расхода и финансијске одговорности (ПЕФА) у локалним самоуправама у Србији“. Радионица се одржава у оквиру пројекта Реформа локалних финансија – РЕЛОФ чија је прва фаза отпочела маја 2016. а завршава се децембра ове године.

Због чега је ова радионица посебно важна за пројекат и представнике локалних самоуправа које у њему учествују? Током 2015. извршена је процена јавних расхода и финансијске одговорности по ПЕФА методологији у Врању, Осечини, Књажевцу, Ужицу, Параћину и Сремској Митровици. Тако су ови градови и општине постале пионири примене ПЕФА методологије на локалном нивоу. Извештаји који су тада настали, послужили су као основа за планирање активности у оквиру РЕЛОФ пројекта, са циљем да градови и општине партнери унапређују стање сопствених локалних финансија, учећи једни од других и добијајући технички подршку пројекта.

После три године, време је за поновно спровођење процене стања, користећи ПЕФА методологију, која је у међувремену и унапређена.
Радионица која се одржава 30. маја, намењена је РЕЛОФ локалним самоуправама, то јест, руководству, начелницима буџетских одељења као и службеницима који ће бити задужени за спровођење ПЕФА мерења. Њима ће бити представљена ПЕФА методологија за процену и извештавање о предностима и недостацима система јавних финансија коришћењем квантитавних индикатора за мерење резултата. Биће разматране и све промене у методологији у односу на претходне смернице и шта то значи за практичну примену у системима управљања јавним финансијама.

Кроз дискусију и практичне примере учесници ће моћи да сагледају перформансе у оквиру сопствених система јавних финансија, дискутују о евентуалним изазовима и могућностима за њихово превазилажење у спровођењу ПЕФА методологије у пракси.

Сем поновног спровођења ПЕФА мерења са циљем да се добију информације о садашњем стању и евентуалном напретку, током маја и јуна, у градовима и општинама партнерима, биће спроведена и интерна евалуација пројекта. Резултати оба мерења и анализе, допринеће одлуци о томе да ли ће пројекат ући у другу фазу, која би требало да траје још три године.

Пројекат РЕЛОФ финансира швајцарски Државни секретаријат за економску сарадњу (СЕЦО), а спроводи га ирско-српски конзорцијум који чине компанија ГДСИ и Максима консултинг.

Крајњи корисници Пројекта су грађани Ужица, који треба да имају користи од боље расподеле и веће транспарентности у трошењу јавних средстава и побољшаног пружања услуга на локалном нивоу.