Гасификација града
03/03/2020

Гасификација града

Град Ужице се прикључио капиталном подухвату убрзане гасификације Србије крајем 90-их и почетком 2000-их година. 1998. године започета је изградња примарног магистралног гасовода Прељина – Ужице, чиме су остварени основни предуслови за гасификацију града.

У Изградњу магистралног гасовода Град је уложио 4,7 милионa долара од 13,7 милионa колико је била укупна вредност инвестиције. Остатак средстава финасиран је од стране НИС Енерго гас-а са којим је Град потписао уговор о сарадњи.

2007. године започета је изградња дистрибутивне мреже, челичног прстена гасовода у дужини од 10,7 километара и  мерно регулационих станица, која је финансирана средствима Националног инвестиционог плана у износу од 201,7 милиона динара.

До сада је изграђена гасоводна мрежа у дужини од 153 km, а наставак изградње је планиран за ову годину. До краја 2019. године на дистрибутивну гасну мрежу прикључено је 1717 корисника од којих су 1634 индивидуални, а остатак су привреда и други правни субјекти.

Све котларнице ЈКП “Градске топлане” прикључене су на гасну мрежу, осим котларнице у блоку „Златибор“ која нема техничких могућности за то, и две котларнице које користе пелет као енергент. На гасну мрежу су прикључени сви објекти основних школа и већински део вртића, осим вртића “Бамби” који за грејање користи котао на пелет и вртића “Полетарац” који ће се до краја године, након изградње гасне котларнице, прикључити на гасну мрежу.

У плану је прикључење здравствених објеката, Дома здравља, Центра за мајку и дете и Градске болнице.“Ужице гас” већ шест година спроводи акцију „Ужице – чистији град“ којом се цена прикључка смањује за 50%  уз додатну могућност отплате на више месечних рата, чиме је грађанима знатно олакшана укупна инвестиција конверзије грејања и прикључења на гасну мрежу, а која је допринела увећању броја корисника.