70. седница Градског већа: Прихваћени годишњи програми пословања
13/03/2018

70. седница Градског већа: Прихваћени годишњи програми пословања

Ужице, 13. март: Чланови Градског већа дали су своју сагласност на годишње програме пословања за ову годину које су доставили Туристичка организација регије Западне Србије, Туристичка организација Ужице и Установа дечије одмаралиште “Златибор”, као и на измене и допуне програма ЈКП “Дубоко” и ЈП “Стан”. Веће је прихватило и извештаје о раду у 2017. години, Градске галерије, Буџетске инспекције и Зеленог савета.

Утврђен је предлог одлуке која се односи на спровођење мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама за ову годину и донесен је правилник који одређује минимални месечни износ трошкова за текуће одржавање зграда и износа накнаде које плаћају власници посебних делова у случајевима где је принудно постављен професионални управник.

Сагласност Већа је дата и на решења која обухватају услове укључивања у обједињену наплату трошкова одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда и на допуну одлуке о утврђивању висине и коришћењу новчаних средстава за одржавање стамбених зграда.

На овој седници, извршене су измене одлуке о организованом прикупљању отпада у месним заједницама новом локацијом код Папића гробља, као и програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера са три нове локације.