4. седница Градског већа: Град ће финансирати 18 пројеката у оквиру Локалног партнерства
21/09/2020

4. седница Градског већа: Град ће финансирати 18 пројеката у оквиру Локалног партнерства

Ужице, 21. септембар: Чланови Градског већа одлучили су да се у оквиру акције “Ужичког програма локалног партнерства” финансира 18 пројеката. За реализацију свих ових пројеката обезбеђено је 13 милиона динара, и то десет милиона из градског буџета, а три милиона динара од швајцарске Владе (у оквиру Програма “Реформа пореза на имoвину”). Иначе, на јавни позив за суфинансирање пријављен је 31 пројекат.

На овој седници, формиран је Савет за пољопривреду и измењен састав Савета за миграције града Ужица. У Савету за миграције, Слободан Грбић, члан Градског већа за социјалну политику, именован је за председника, док су у Савету за пољопривреду постављени, за председника Слободан Кузмановић, члан Градског већа за привреду и пољопривреду, и представници пољопривредника, градске управе и Пољопривредне стручне саветодавне службе.

Утврђен је предлог одлуке којом се оснива Апотекарска установа Ужице, а која је представља усклађивање са новим Законом о здравственој заштити и Уредбом о плану мреже здравствених установа.