34. седница Градског већа: У прошлој години само Водовод и Дубоко пословали са губитком
22/02/2021

34. седница Градског већа: У прошлој години само Водовод и Дубоко пословали са губитком

Ужице, 22. фебруар: Чланови Градског већа прихватили су информацију која се односи на усклађеност планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа у прошлој години. Према подацима, од осам јавних предузећа са територије града, само су Водовод и Дубоко пословали са губитком, док је преосталих шест остварило добит у свом пословању и 2020. години.

Утврђени су предлози и то одлуке која регулише обављање погребне делатности на територији града Ужица, извештај о раду Савета за здравље у прошлој години и усвојени програм рада Савета за координацију безбедности саобраћаја и план енергетске ефикасности за 2021. годину.

Веће је дало своју сагласност на измене и допуне статута градских установа. Измене и допуне статута Музеја, Позоришта, Библиотеке, ГКЦ-а, Галерије и Туристичке организације Ужице односе се на усклађивање статута са новим законским прописима у овој области.

Владан Цупарић, дипломирани економиста, предложен је за директора Дечијег одмаралишта Златибор, као и одлуке о именовању Савета за развој града и Савета за праћење примене етичког кодекса.