160. седница Градског већа: Ужице обезбедило jеднократну новчану помоћ пензионерима чије су пензије испод 15.000 динара
19/05/2020

160. седница Градског већа: Ужице обезбедило jеднократну новчану помоћ пензионерима чије су пензије испод 15.000 динара

Ужице, 19. мај: Градско веће одлучило је да се пензионерима са територије Ужица, а чије су месечне пензије мање од 15.000 динара, из градског буџета исплати једнократна новчана помоћ од 2.000 динара. Чланови Већа имали су у виду да је овим грађанима, чија је ионако тешка материјална ситуација још више отежана последицама изазваних епидемијом COVID-19, потребна финансијска помоћ.  О начину пријављивања за остваривање помоћи, ови пензионери биће благовремено обавештени преко средстава јавног информисања.

На овој седници утврђен је предлог другог ребаланса буџета. Изменама и допунама буџета задржани су претходни нивои приходовне и расходовне стране, а складу са анализом остваривања буџета и динамиком,  извршене су прерасподеле између апропријација према захтевима и потребама буџетских корисника.

Чланови Већа сагласили су се текстом Међуопштинског споразума о сарадњи на пројекту изградње и управљања регионалним системом за сакупљање и пречишћавање отпадних вода. У овај пројекат и будуће регионално предузеће укључиће се Ужице, Пожега, Ариље, Косјерић и Ивањица.У финансирање и реализацију пројекта учествоваће и ЕУ и републичко Министарство за европске интеграције,