121. седница Градског већа: У будућим зградама на територији града свака стамбена јединица имаће свој водомер
17/06/2019

121. седница Градског већа: У будућим зградама на територији града свака стамбена јединица имаће свој водомер

Ужице, 17. јун: Утврђеним предлогом о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу предвиђено је да сви будући стамбени и пословни објекти, који имају више засебних јединица, поседује своје водомере. Тако ће нове стамбене зграде имати, поред једног централног и водомере за сваки стан посебно што ће директно довести до знатних уштеда у потрошњи воде, као и код обрачуна трошкова.

Чланови Већа дали су своју сагласност на измене годишњег програма “Градске топлане Ужице”, на промене у мрежи јавних предшколских установа, на годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ради давања у закуп и на одређивање надлежног органа који ће спроводити овај поступак.

Утврђени су предлози који се односе на услове озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на оним које су за то планиране, као и да се приступи изменама Плана генералне регулације Крчагово.

У делу кадровских решења, чланови Већа су Драгицу Милосављевић предложили за в.д. директора будућег Градског центра за услуге социјалне заштите и измене у саставима чланова скупштине “Ужице Гас”, Изборне комисије и школских одбора основне школе “Ђура Јакшић” у Равнима, музичке школе “Војислав Лале Стефановић” и Економске школе.