Објаве

дец
09
Чет

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, И
дец
09
Чет

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Рад-Рашо" доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, И
дец
08
Сре

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Ужица

Градска управа за урбанизам
дец
03
Пет

Израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење (ПЗИ) за објекат Спортска сала са пратећим садржајем, за потребе ОШ "Душан Јерковић" - Ужице - Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРА
дец
02
Чет

Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбенe јединицe у Житишту намењене за решавање стамбених потреба избеглица

Јавни позив за давање у закуп