Значајно међународно признање за "Лапидаријум"
01/03/2022

Значајно међународно признање за “Лапидаријум”

У немачком граду Алену (Покрајина Баден-Витемберг) Народном музеју Ужице додељена је награда ISTER IBP АWARDS из области заштите и очувања римског културног наслеђа.

Пројекат Истер реализује се под окриљем Дунавског традиционалног програма и има за циљ повезаивање римског културног наслеђа кроз поновно откривање и креирање мреже римских путева и насеља дуж Дунавског региона, као кључног покретача у промоцији територијалног развоја.

Пројекат који се суфинансира средствима Европске уније, подразумева употребу нових технологија за бољу видљивост валоризацију културних рута недовољно истраженог и неискоришћеног римског наслеђа и изградњу капацитета институција Дунавског региона.

У пројекат је укључен велики број пројектних партнера/организација и институција из Немачке, Аустрије, Румуније, Мађарске, Бугарске, Словеније, Босне и Херцеговине, а из Србије Регионална агенција за развој и Европске Интеграције Београд (РАРЕИ).

На основу препорука РАРЕИ Београд, Народни музеј Ужице аплицирао је на Међународном конкурсу ISTER IBP АWARDS за доделу награде чије је сврха и циљ да се препознају и подрже најбоље међународне иновативне праксе из области заштите, очувања, промоције, валоризације, одрживог коришћења и употребе римског културног наслеђа. У конкуренцији са Царском палатом Сирмијум из Сремске Митровице и Мађарским Националним музејом са вилом Романа Балаца Народни мујзеј Ужице је добио прзнање у категорији заштите и очувања римског културног наслеђа, за пројекат “Заштита и очување римских споменика у Лапидаријуму”.

У име Народног музеја Ужице, награду је у Алену примила директорка, Славица Стафановић.

На церемонији доделе награда у Алену, у Немачкој проглашени су добитници првих награда у још две категорије. Народни музеј Алба Јулија из Румуније добио је прву награду у категорији промоције и валоризације римског културног наслеђа, док је Обласна управа Видин, Бугарска, признање добила у области одрживо коришћење и развој римског културног наслеђа.