Зимско радно време зелене пијаце “Липа”
25/11/2021

Зимско радно време зелене пијаце “Липа”

Зелена Пијаца “Липа” и објекти прве и друге фазе уређења Зелене пијаце “Липа” раде по зимском радном времену и то радним данима од 06.00 до 16.30 часова и недељом од 06.00 до 13.00 часова.
У складу са епидемиолошком ситуацијом спроводе се превентивне мере: прање и дезинфекција пијаца недељом.