Желите да инвестирате у Ужице

Желите да инвестирате у Ужице

Привреда ужичког региона је високо извозна и постојано бележи суфицит у размени са иностранством. У извозу доминирају производи прераде обојених метала, воће, производи наменске индустрије и готови текстилни производи. Извозно орјентисана привреда представља велики потенцијал и знатну компаративну предност овог региона.

Зашто инвестирати у Ужице?

 

 

Локације за потенцијалне инвеститоре:

Подршка инвеститорима:

.