Зелена пијаца "Липа" издаје локале
14/10/2021

Зелена пијаца “Липа” издаје локале

ЈКП “Биоктош” подсећа грађане да је отворен конкурс о давању у закуп локала на Зеленој пијаци “Липа”. Јавно отварање понуда за преостале локале врши се два пута месечно, и то првог дана после 14-тог у месецу и последњег радног дана у месецу. Сва мерила из огласа примењују се приликом одабира најповољнијег понуђача. Оглас се налази на почетној страни сајта ЈКП “Биоктош”, а све додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона: 031/
520-173 и 031/517-377 .