Закуп локала у објектима на Зеленој пијаци "Липа"
30/11/2021

Закуп локала у објектима на Зеленој пијаци “Липа”

ЈКП “Биоктош” подсећа грађане да је отворен конкурс да је отворен конкурс о давању у закуп локала у објектима прве и друге фазе уређења Зелене пијаце “Липа”. Заинтересовани за преостале локале се могу и даље јављати и достављати понуде.

Јавно отарање понуда ће се вршити два пута месечно и то првог радног дана после 14. у месецу и последњег радног дана у месецу.

Локали се могу погледати сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Сва мерила из огласа се примењују приликом одабира најповољнијег понуђача.

Оглас се налази на почетној страни сајта ЈКП “Биоктош”, а све додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона:  031/ 520-173; 517-377 и 514-249.