За месец дана 16 тона отпада из примарне селекције
08/04/2020

За месец дана 16 тона отпада из примарне селекције

Градоначелник Ужица, Тихомир Петковић, посетио је данас Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” и разговарао са запосленима, ангажованим на пословима секундарне селекције комуналног отпада. Ово регионално предузеће тренутно спроводи пројекат “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле/ SUBREC”, који се кофинансира средствима Европске уније кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. У оквиру овог пројекта у Ужицу је подељено 5.000 канти у 2.500 домаћинстава, у сврху увођења система примарне селекције отпада на месту настанка – у самим домаћинствима. На овакав начин се постиже већи проценат издвајања рециклабилних сировина из отпада, а истовремено се и олакшава рад запосленима у ЈКП “Дубоко”, који у центру за селекцију врше ручно раздвајање отпада.

Градоначелник Ужица Тихомир Петковић захвалиo се суграђанимa на високом нивоу одговорности који су показали како према својој локалној заједници тако према животној средини.

“Ово један нови почетак успешног, квалитетнијег бавељења селекцијом отпада у граду Ужицу. Желим да позовем ужичане да будемо истрајни у реализацији пројекта примарне селекције и да тиме покажемо да припадамо оном свеснијем, образованијем, модернијем и одговорнијем  делу човечанства, да смо одговорни према себи и својим потомцима”.

Укупна вредност пројекта је, по речима градоначелника Ужица Тихомира Петковића, 711 000 евра, од којих 417 000 евра добија ЈКП „Биоктош“ и ЈКП “Дубоко”.

Кроз овај пројекат до сада је набаљено 5 000 канти за одлагање отпада у 2500 домаћинстава, планира се набавка 300 компостера и 20 контејнера за амбалажно стакло.

“Ово је за Ужице веома важан пројекат и са новим начином одлагања отпада у приградским насељима значајно доприноси квалитету отпада који добијамо” рекао је Петковић.

Од краја марта, ЈКП “Дубоко” је примило 16 тона предселектованог отпада из 2.500 ужичких домаћинстава. Ова количина отпада није завршила на телу депоније, већ је усмерена, једним делом ка тржишту секундарних сировина, а другим делом ка цементној индустрији. Набавком пресе адекватног капацитета, за балирање предселектованог отпада, овај посао је значајно олакшан, чиме се штеде и енергија и време овог предузећа и стварају инфраструктурни предуслови да се количине отпада које не завршавају на телу депоније, сукцесивно увећавају. Све то директно води уштеди депонијског простора и продужетку животног века депоније, што је један од циљева овог пројекта.

Недељко Милосављевић, технички директор ЈКП “Дубоко” навео је да Депонија преко пројекта добила пресу која је веома значајна за предузеће у овом моменту.

“Ово је био прави моменат да кроз ову донацију вредну преко 100 хиљда евра доћемо до опреме која нам много значи. Овај пројекат је показао доста тога позитивног, видимо да количине које долазе у сваком случају су количине које знатно премашују оне количине које је град Ужице издвојио прошле године на месечном нивоу. Целокупан посао не би могао да се заврши без једног заједничког учешћа два предузећа ЈКП „Биоктош“ и ЈКП “Дубоко” и Града Ужица” истиче Милосављевић.

ЈКП “Биоктош” које је партнер на овом пројекту, има обавезу редовног пражњења канти у домаћинствима и довоз отпада на даљи третман, у Регионалну депонију „Дубоко“. Пражњење сивих канти, са мешаним отпадом, врши се седмично, док се садржина плавих канти, у које се одваја отпад за рециклажу, преузима на сваке две седмице. Пројектом је набављен и наменски камион за пражњење плавих канти, како би се избегло нежељено мешање раздвојених фракција отпада и исти учинио што искористљивијим у даљим фазама употребе.

Милош Радојевић, менаџер пројекта SUBREC изјавио је да данас је у рад пуштен и наменски камион који смо набавили кроз SUBREC пројекат, чиме се процес преузимања канти, њиховог пражњења и транспорта отпада у Центар за селекцију, значајно олакшава.

“Тренутно приводимо крају процес набавки компостера за кућно компостирање, који ће у наредном периоду бити подељени у 300 ужичких домаћинстава, чиме желимо да истестирамо и овај начин управљања комуналним отпадом. Оно што нам свакако прави проблеме јесте немогућност да се едукација грађана настави на начин и динамиком како је предвиђено, али ћемо се свакако трудити да нађемо алтернативна решења за адекватну комуникацију са грађанима. Утисак је да SUBREC пројекат, за сада функционише без већих проблема и застоја у раду, без обзира на доста озбиљну ситуацију везану за јавно здравље. За ово свакако треба захвалити и марљивости и труду запослених у два комунална предузећа, која партнерски спроводе његове активности, али на првом месту – већински доброј реакцији грађана на новоуспостављени систем и њиховој спремности да у њему адекватно учествују”.

Пројекат се кофинансира средствима Европске уније кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Партнерски га спроводе ЈКП “Дубоко” и ЈКП “Биоктош” из Ужица, ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле.