Вода за пиће хигијенски исправна и здравствено безбедна
05/02/2018

Вода за пиће хигијенски исправна и здравствено безбедна

Завод за јавно здравље Ужице обавештава грађане да је вода за пиће која се дистрибуира хигијенски исправна и здравствено безбедна на основу биолошких, бактериолошких и физичко-хемијских испитивања извршених у Заводу за јавно здравље у јануару 2018. године.
Контрола квалитета воде за пиће обавља се редовно, по основу уговора између ЈКП „Водовод“ Ужице и Завода за јавно здравље Ужице , а у складу са законском регулативом.