Велика улагања у развој пољопривреде у Ужицу
12/03/2021

Велика улагања у развој пољопривреде у Ужицу

У претходних шест година укупно 2 085 корисника искористило је 114 милиона динара на име  субвенција за пољопривреду. 2014. године буџет за пољопривреду износио јe нешто више од 17 милиона динара, а прошле године 27 милиона. Са повећањем буџета расло је и интересовање, па је од 151 корисника 2014. године тај број у 2020. достигао 468 газдинстава која су искористила право на набавку механизације, опреме или сточних грла уз субвенције.

Посматрано по мерама може се закључити да из године у годину расте интересовање за куповину механизације прикључних машина за међуредну обраду које се користе у воћарској производњи , односно засадима малина, купина и боровница. У засадима воћа у протеклих неколико година доста се улагало и у  системе за заливање. Према процени Службе за пољопривреду града Ужица, системима за заливање субвенционисаним средствима града Ужица покривена је површина од око 140 хектара.

У сектору сточарства највеће интересовање било је за куповину уматичених јагњади, оваца и овнова где је уз субвенцију набављено 2 231 грло. На другом месту је набавка уматичених јуница, крава и телади и приметно је да из године у годину расте интересовање за уматичена грла јер њиховом набавком произвођачи стичу услов за коришћење државних субвенција. Томе у прилог иде и податак да је у прошлој години највише новца, готово 14 милиона, опредељено за субвенције у сточарству, следи механизација са око 8, 5 милиона динара и воћарство са око 2 милиона. Подршку град сваке године пружа и пчеларима за набавку матица, а део средстава намењен је органској производњи.

И ове године значaјна средства пратиће развој пољопривреде, па ће тако произвођачи са територије града Ужица моћи да рачунају на 32 милиона динара, што је за око 5 милиона већи буџет од прошлогодишњег. Ова средства распоређена су по мерама, а све на основу интресовања и потреба самих пољопривредника. Програм мера, који је усвојило Градско веће, прослеђен је Министарству пољопривреде на сагласност па се  први позиви могу очекивати током априла месеца.